Poštovné nad 500,- ZDARMA!

Reklamace a výměna velikosti

 

Jaké zboží lze reklamovat? 

 

  • chybně vytištěný motiv (a to i v případě jiného potisku, jeho poškození, záměny za jiný produkt)
  • špatná velikost typ a nebo barva produktu, která je odlišná od objednaného zboží uvedeného na faktuře a v rozpise objednávky
  • ostatní případy, kdy došlo k poškození produktu na straně prodejce během výroby nebo manipulace
  • rozparky, poškozené knoflíky, chybně ušitý textil...

 

Co není možné reklamovat?

  • poškození vzniklá během přepravy. V tomto případě kontaktujte dopravce neprodleně - do 24 hodin po převzetí zásilky, nejlépe ji vůbec nepřebírejte a vypište s dopravcem protokol o poškození zásilky. Následně bude taková zásilka odbavena individuálně a bez ohledu na dobu řešení reklamace poškození zásilky přepravcem.
  • "rámeček" kolem motivu vzniklý zpracováním textilu, který se vypere během prvního praní textilu.
  • vady způsobené uživatelem, jako je praní bez otočení na rub, nedodržení postupů na visačce textilu nebo štítku zboží, roztržené zipy z důvodu výběru malé velikosti.

 

 Výměna velikosti

Chybně vybrané velikosti nejsou předmětem reklamace, ale výměny. V tomto případě nás kontaktujte nejlépe telefonicky na TEL: 774451640 nebo e-mailem na info@daddies.cz 

Veškeré zboží vyrábíme ručně na základě specifikace Vaší objednávky, přesto poskytujeme možnost výměny zboží ze standardního prodeje do 14 dnů od přijetí balíku k Vám. V tomto termínu musí být požadavek na výměnu zaslán na e-mail info@daddies.cz a zboží zasláno na adresu výroby - uvedena v kontaktech a bude Vám zaslána v odpovědi na e-mail.
Po tomto termínu není možné výměně vyhovět. Objednávejte tedy tak, abyste stihli dostatečně posoudit vybranou velikost zakoupeného zboží.

Po odeslání požadavku výměny Vám bude zaslán kompletní postup - co dát do balíku a kam odeslat. 

Postup zaslání balíku s reklamací nebo výměnou během vánočních svátků najdete ZDE.

 

 

 

Vzorový text pro reklamační formulář pro případný tisk (kopírujte a vytiskněte):

 

//////////////////////////////// 

Reklamace zboží spotřebitelem

 

 

Jméno a příjmení kupujícího (odesílatele)........................
datum narození............................................................
adresa ........................................................................
kontaktní údaje (e-mail, telefon) ....................................

 

 


Jméno a příjmení prodávajícího (adresát):   DADDIES.cz / 4UP s.r.o.
IČ prodávajícího:  02527987
Adresa prodávajícího:  Tylovická 27, Praha 5, 15521

 

 

V ....................... dne .............................

 

 

Uplatnění reklamace

 

Vážení,
dne .......... jsem ve Vašem e-shopu na adrese www.daddies.cz, zakoupil ...................... (uveďte konktántí produkt /tričko, mikina./ s potiskem) .............. . Toto zboží mi bylo doručeno s vadou: .............. (popište co je na výrobku vadně zpracováno). Vzhledem k tomu, že vadné plnění je zřejmě nepodstatným porušením smlouvy, žádám Vás v souladu s ust. § 2165 ve spojení s ust. § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o opravu zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace.

 

Zároveň Vás v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace (reklamační protokol) s uvedením data přijetí reklamace, jejího obsahu spolu s mým nárokem na opravu a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

 

Předem děkuji za kladné vyřízení mojí žádosti.

 

S pozdravem

 

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

 

Potvrzuji převzetí reklamace


dne .................................

 

...............................................

podpis prodávajícího nebo jím pověřené osoby

 

 

VZOR ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU:

 

Jméno a příjmení spotřebitele .............................
Adresa: ............................................................

Kontaktní údaje (telefon a e-mail).........................

 Jméno a příjmení podnikatele (či název firmy)..........
IČ podnikatele .....................................................
Adresa podnikatele ..............................................

 


V .................... dne .........................

 

 

//////////////////////////////// 

 

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku


Vážení, 

dne ……. jsem na Vašich internetových stránkách www.daddies.cz, s Vámi prostřednictvím prostředku komunikace na dálku uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byl......... a byl mi doručen dne .......  společně s dokladem o koupi(fakturou č. ...................).

Vzhledem k tomu, že výše uvedený ............ nenaplnil má očekávání, využívám svého práva a v souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstupuji.

................. Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši .............. Kč, včetně poštovného a balného ve výši ............ Kč, které jsem při koupi výše uvedeného ................. zaplatil ve prospěch Vaší společnosti. Peněžní částku v celkové výši........................... Kč poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odsotupení od smlouvy na účet č. .................................... vedený u ...............................

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji

 

S pozdravem..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy: Kopie daňového dokladu (faktura č. .....................)

 

////////////////////////////////